BILANXIA RAPPORTER

Rapporter för ett företag eller en koncern

FÖR FÖRETAGET

Excel Rapport

Med Excel Rapport kan du analysera ekonomin för ditt företag eller organisation utifrån all information som finns i bokföringen. När du skapat dina rapporter, grafer och nyckeltal uppdaterar du dem på en minut med en knapptryckning. Det går också att automatiskt fylla på med data i de Excel-rapporter du redan har.

Här kan du se jämförelsen mellan Excel Rapport och Excel Rapport+

Excel Rapport+

Vår lösning Excel Rapport+ går att koppla till flera företag i Fortnox, för att lätt skapa rapporter för en grupp av företag. Det går också att hitta lösningar för automatisk koncerneliminering i rapporteringen, t.ex. kan vissa kostnadsställen eller konton elimineras.

Excel Likviditetsplanering

Excel Likviditetsplanering kombinerar information som du själv matar in (likvida medel idag, löner, skatter, räntor) med info från Fortnox (obetalda kund- och leverantörsfakturor) för att skapa en överskådlig likviditetsrapport. Är det likviditeten ansträngd kan du lätt ändra betaldatum för några fakturor och se vad effekten blir.

Kundanpassade lösningar

Allt som finns i Fortnox kan vi skapa rapporter, analyser och nyckeltal utifrån. Det går också att kombinera med data från annat håll än Fortnox. Vi kan också koppla lösningen mot verktyg som Microsoft Power BI eller QlikView.

FÖR KONCERN OCH LEDNINGSGRUPP

Excel Rapport +

Vår lösning Excel Rapport+ går att koppla till flera företag i Fortnox, för att lätt skapa rapporter för en grupp av företag. Det går också att hitta lösningar för automatisk koncerneliminering i rapporteringen, t.ex. kan vissa kostnadsställen eller konton elimineras.

Kundanpassade lösningar

Allt som finns i Fortnox kan vi skapa rapporter, analyser och nyckeltal utifrån. Det går också att kombinera med data från annat håll än Fortnox. Vi kan också koppla lösningen mot verktyg som Microsoft Power BI eller QlikView.