JÄMFÖR EXCEL RAPPORT OCH EXCEL RAPPORT+

FunktionExcel RapportExcel Rapport+
Inläsning av ett eller flera redovisningsår
Alla verifikat med all info
Konton >9000 och <1000
Egna rubriker i 2 nivåer
Datum, år, kvartal, månad
Period i räkenskapsåret
Förberäknade värden för resultat- och balansräkning
Flera exempel på rapporter
Flera företag i samma rapport
Budget från Fortnox inkl. kostnadsställe
Budget i Excel inkl. kostnadsställe och projekt
Koppling till kund- och leverantör
Kvantitetsdata
Sätta egna namn på konton
Stöd för rullande 12 månader
Utökat stöd för specialberäkningar
Stöd för Mac
Excel Rapport
Excel Rapport +