Fortnox Excel Huvudbok

Automatisk inläsning av verifikat som finns i något annat system

Fördelar

Behöver du skapa verifikat i Fortnox utifrån information som redan finns i ett annat system? Det gör du lätt med Fortnox Excel Huvudbok!

Fortnox Excel Huvudbok skapar en koppling till ditt befintliga affärssystem genom att läsa in informationen från dina befintliga filer eller gränssnitt och skapa verifikat i Fortnox.

Leverans på 2-3 veckor och till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Så här fungerar det

Vi bygger en kundanpassad lösning i Excel som läser in filer i alla format med olika underlag för bokföringen – eller kopplar upp sig mot ditt källsystem. Programmet bearbetar informationen utifrån dina krav och skapar sedan verifikat i Fortnox.

Självfallet följer ursprunglig identitet och beskrivning med, det finns kontroll att inte dubbletter skapas av misstag och behöver du översätta konton eller koppla projekt/kostnadsställen till verifikatet så går det också.

Specifikationer

Stödjer Excel 2007 till Excel 2016 för Windows och Mac.

Lösningen läser in

 • Textfiler (kommaseparerade, fasta fält, eller andra)
 • XML-filer
 • Information via API eller databaskoppling
 • …och har du information i någon annan form klarar vi säkert det också!

Bearbetning görs:

 • Överföring av datum, id, beskrivning, konton, debet/kredit från källsystem
 • Kontroll att inte dubbletter skapas av misstag
 • Vid behov översättning av kontonummer, kostnadsställe eller projekt via en översättningstabell “Konto X i källsystemet ska ersättas med konto Y i Fortnox”
 • Om så önskas, manuell granskning och komplettering

Skapar i Fortnox:

 • Verifikat
 • Vid behov, kostnadsställen
 • Vid behov, projekt
 • … och ev. övrig information enligt önskemål

Licensavtal för produkten hittar du här

Pris

Hör av dig så hittar vi en lösning för dina behov till ett konkurrenskraftigt pris!